వాస్తవంగా వాస్తవమైన 12 హైబ్రిడ్ జంతువులుహైబ్రిడ్ జంతువు అంటే ఏమిటి? ఇది కల్పితకథలు మరియు పురాణాలలో మాత్రమే ఉన్న జీవినా? లేదు! నిజానికి, చాలా క్రాస్బ్రెడ్ జంతువులు నిజమైనవి!

హైబ్రిడ్ జంతువులు సాధారణంగా సింహాలు మరియు పులులు వంటి రెండు సారూప్య జంతువుల మధ్య సంభోగం యొక్క పునరుత్పత్తి ఫలితం. ల్యాబ్ హైబ్రిడ్ జంతువులు కూడా ఉన్నాయి. శాస్త్రవేత్తలు ఈ ప్రక్రియను 'సోమాటిక్ హైబ్రిడైజేషన్' అని పిలుస్తారు మరియు తల్లిదండ్రుల నుండి ఉపయోగకరమైన లక్షణాలతో కొత్త జాతులను సృష్టించడానికి జన్యువులను మార్చటానికి ఇది వారిని అనుమతిస్తుంది.

నమ్మశక్యం కాని హైబ్రిడ్ జంతువుల యొక్క 12 నిజమైన ఉదాహరణల కోసం క్రింది జాబితాను చూడండి.

1. లిగర్: మగ సింహం మరియు ఆడ పులి హైబ్రిడ్ జంతువు

ఆసక్తికరమైన కథనాలు